Zasady zwrotów i wymian w HARPERS

  1. Zakupiony towar można wymienić/zwrócić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. 
  2. Buty, które podlegają wymianie/zwrotowi nie powinny nosić śladów użytkowania.
  3. Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar z wszystkimi elementami (opakowaniem, flekami, sznurowadłami). 
  4. Tylko nienaruszone obuwie podlega wymianie lub pełnemu zwrotowi. 
  5. Z przypadku wymiany można wybrać dowolny model, kolor oraz rozmiar. 
  6. Podczas wymiany/zwrotu konieczne jest dołączenie do przesyłki/okazanie dowodu zakupu (paragonu). 
  7. Sprzedawca w ciągu 14 dni zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności.
  8. Zwrot pieniędzy jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.