REGULAMIN REKLAMACJI HARPERS SHOES

 1. Zgłoszenie reklamacyjne towaru przyjmowane jest w każdym salonie HARPERS Shoes na terenie Polski.

 2. Reklamowany towar należy oddać do wybranego salonu HARPERS Shoes albo wysłać na adres:

Dział Reklamacji:
ul. Floriańska 53
31-019 Kraków

 1. Przyjęcie towaru do reklamacji następuje tylko i wyłącznie po okazaniu przez Kupującego paragonu lub faktury VAT, będących dowodem zakupu reklamowanego obuwia.

 2. Towar zgłaszany do reklamacji powinien być wyczyszczony i wysuszony. W przypadku oddania do reklamacji towaru przemoczonego i/lub silnie zabrudzonego Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia obuwia do reklamacji.

 3. Kupujący zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w ciągu 14 dni od jej złożenia.

 4. Powiadomienie Kupującego o decyzji dotyczącej złożonej reklamacji odbywa się drogą telefoniczną lub e-mailową.

 5. Odbiór towaru z reklamacji następuje tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu reklamowanego obuwia.

 6. Wydanie towaru innej osobie niż ta, która dokonała zgłoszenia reklamacyjnego, może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy osoba ta będzie w posiadaniu dowodu zakupu reklamowanego obuwia oraz po okazaniu dowodu osobistego.

 7. Reklamacji podlegają jedynie produkty mające wadę fizyczną ukrytą, zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po zakupieniu produktu. Klient nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie reklamowanemu produktowi należytych właściwości użytkowych.

 8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną – finalizacja reklamacji następuje tylko i wyłącznie na podstawie paragonu lub faktury VAT wydanych Kupującemu podczas zakupu.

 9. Reklamacje w naszych salonach rozpatrywane są w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).